Vi uppdaterar just nu våra prislistor och avvikelser kan därför förekomma mellan hemsida och Boka direkt.

Vi uppdaterar just nu våra prislistor och avvikelser kan därför förekomma mellan hemsida och Boka direkt.

bioline_pimaluce
SocialMedia-Line+behandling
x-lash
Medik8_advaced_20%
pur_mascara
bioline_DE-OX_kit
Bioline_liftingcode_kit

Välkommen till vår tidsbokning online!
Svårt att hitta en tid som passar eller vill komma fler än en samtidigt?
Alla våra behandlingar ligger inte tillgängliga och vi på plats har större möjlighet att ge dig din önskade tid.

Salong Limhamn
Järnvägsgatan 25
Tel. 040-36 74 54

Salong City
Stora Nygatan 30
Tel. 040-24 04 54