Skip to content

Botox och Fillers

Botox är ett muskelförlamande medel som injiceras med en mycket tunn nål direkt i det området man önskar få behandlat. Effekten av medlet kommer efter en vecka och sitter i cirka sex månader.

Efter denna tid går det bra att göra en ny behandling. Det vanligast området för behandling är pannan och området mellan ögonen.
Botox panna och laterala ögonvrån.

pris: 2000-4000:- beroende av mängd.

Utförs av leg. sjuksköterska Helen Lundh.

fore_1895825390 efter_1435021680